Avaleht › Magdaleena lasteaed

Tere tulemast Tallinna Magdaleena Lasteaia kodulehele!

Tallinna Magdaleena Lasteaed asub Tallinna kesklinna piirkonnas, aadressil Asula 16. Praeguses Tallinna Magdaleena Lasteaia majas alustas 1964. aastal tööd 122. Lastepäevakodu. Lasteaed kuulus siis Tallinna Vineeri- ja Mööblikombinaadile. Tallinna Magdaleena Lasteaed -  Algkool avati 1. septembril 1993, mis reorganiseeriti lasteaiaks 1. septembril 2007. Nime saime endale 21. veebruaril 1994.

Oleme kuuerühmaline eesti õppekeelega munitsipaallasteaed, kus on üks sõime- ja viis aiarühma.

Meil on professionaalne, asjatundlik ning lapsesõbralik pedagoogiline personal, kes suudab ja tahab luua tingimused iga lapse arenguks. 

Lasteaial on kõrghaljastusega õueala. Sõimerühma mänguväljak on piiratud eraldi puitaiaga. Lastel on õuealal tegutsemiseks ronimislinnakud, korvpalli konstruktsioon, värviline rong ja buss, ripp- ja vedrukiiged, rippsild, liivakastid, üks puidust mängumaja jm. 

Lasteaeda iseloomustavad ühised väärtused, sõbralik õhkkond, väljakujunenud organisatsioonikultuur ning materiaal - tehniliste vahendite koordineeritud kasutus.

Lasteaia visioonOleme lapsekeskne lasteaed, mis julgustab loovat mõtlemist ja toetab lapse arengut läbi tervislike eluviiside!

Lasteaia missioon: Tagada laste igakülgne areng ja toimetulek, tähtsustades laste mängu ja huvisid.

 

Kui Te ei leia kodulehelt soovitud infot, pöörduge küsimustega lasteaia juhtkonna poole, kelle kontaktid leiate rubriigist "Kontaktid".