Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava 2015 - 2017

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava aastateks 2015 – 2017 on dokument, mis on suunatud lasteaia arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine. Arengukava täitmise eest vastutab lasteasutuse direktor. Käesoleva arengukava koostamise alused olid:

1. Tallinna Magdaleena Lasteaia põhimäärus;
2. Tallinna Magdaleena Lasteaia 2012 - 2014 arengukava täitmise analüüs;
3. Sisehindamise analüüsi tulemused.

Tallinna Magdaleena Lasteaia arengukava on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

Vaata arengukava tervikteksti

Lasteaedade programmid:

 

Lehekülge haldab:

Kai Lass, direktor

Tel 656 14 69, e-post: direktor@magda.edu.ee

Viimati muudetud: 04.02.2015