Loovusring


VANUS: 4-5 a.

TEGEVUS: Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
Arendada kommunikatiivseid oskusi kui isiksuse eneseväljenduse ja eneseregulatsiooni vahendeid.
Aidata lapsel suhtlemisel teiste laste ja täiskasvanutega kohaneda.
Arendada loovust ja iseseisvust.    

ÕPETAJA: Olga Sidorenko

ÕPPEKEEL: vene

ÕPPETASU: 20 €

KONTAKT: 

ÕPPETUNNID: K.,R. 17.30-19.00, minisaal

Viimati muudetud: 13.07.2017