Õppekava


Oma ringi õppekavaga on igal õpilasel /lastevanematel võimalik tutvuda Mustamäe Laste Looomingu Majas.

Õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Viimati  tehti õppekava muudatused  septeembris 2015 a.

Viimati muudetud: 04.11.2015