Ring


VANUS: 4-7 a.

TEGEVUS: 

Erinevad arendavad tegevused läbi mängu. 

• Kuulame jutukesi ja jutustame pildi järgi

• Õpime kuulama häälikuid ja leidma hääliku asukoha sõnas

• Õpime lugema ja kirjutama tähti, sõnu ja lauseid

• Õpime tundma geomeetrilisi kujundeid

• Õpime vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja rühmitama esemeid

• Õpime liitma ja lahutama

• Õpime ajaühikuid (tund, päev, nädal, kuu, aasta)

•Õpime tundma erinevaid puid, taimi, linde ja loomi

• Tutvume rahvakalendri tähtpäevadega

• Joonistame, voolime, maalime ja meisterdame

• Laulame ja mängime rütmipille

Lisaks teeme palju muud toredat!

ÕPETAJA: Loore Maidre, Elviira Maasalu.

ÕPPEKEEL : eesti keel

KUUÕPPETASU: 21 €

KONTAKT: mllm@mllm.tln.edu.ee

TUNNID: lasteaed Tammetõru, lasteaed Kajakas

Viimati muudetud: 17.11.2017