Hoolekogu

Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu 2016-2017 õppeaastal:

Päikesejänku rühma esindaja Margit Loodus margit.loodus@gmail.com
Krõlli rühma esindaja Kerli Niid kerli.niid@mail.ee
Karu-Puhhi rühma esindaja Tristan Ploom tristan.ploom@prokuratuur.ee
Siili rühma esindaja Elina Roosileht elina.roosileht.001@mail.ee
Sipsiku rühma esindaja Kaido Pärl kaidoparl@hotmail.com
Mesimummi rühma esindaja Triin Timm triin.timm@mail.ee
Lepatriinu rühma esindaja - -
Hiirekese rühma esindaja Liina Reinaru liina.reinaru@gmail.com
Tähetäpsi rühma esindaja Kerda Kuusküll kerdakuuskyll@gmail.com
Muumi rühma esindaja Inger Gornischeff inger.gornischeff@gmail.com
Naksitralli rühma esindaja Anne Saar kivi8@hot.ee
Poku rühma esindaja Anneli Laamann laamann@hot.ee
Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja   Anu Wahar anu.wahar@eesti.ee
Lasteaia pedagoogide esindaja Marjuka Metsma marjukametsma@gmail.com
väike moon1.jpg

Kontaktinfo: moonioied-hoolekogu@lists.eenet.ee

  • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
  • Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Hoolekogu teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Koolieelse lasteasutuse seadus