Hoolekogu

Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu 2017-2018 õppeaastal:

Päikesejänku rühma esindaja Monika Pulk
Krõlli rühma esindaja Jürgen Lasn
Karu-Puhhi rühma esindaja Astra Tälli
Siili rühma esindaja Tristan Ploom hoolekogu esimees
Sipsiku rühma esindaja Madis Laaniste
Mesimummi rühma esindaja Triin Timm
Lepatriinu rühma esindaja Iris Mäeker
Hiirekese rühma esindaja Krista Kotkamäe
Muumi rühma esindaja Stojan Lumilaan
Naksitralli rühma esindaja Ave Kuusk
Poku rühma esindaja Anneli Laamann
Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja   Anu Wahar
Lasteaia pedagoogide esindaja Marjuka Metsma
 

väike moon1.jpg

  • Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.
  • Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Hoolekogu teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Koolieelse lasteasutuse seadus- hoolekogust

Viimati muudetud: 22.12.2017