Projektid ja koostööpartnerid

tel_logo3.jpg

TERVISEDENDUS

Tallinna Lasteaed Mooniõied on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga detsember 2012 a.

Tervisedenduse tegevust planeerib ja juhib lasteaia tervisemeeskond, kelle tegevuse eesmärk on suunata sihipäraselt tervise ja heaoluvaldkonna järjepidevat arengut.

Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks.

Tervist Edendavate Lasteaedade programmiga saab tutvuda Terviseinfo kodulehel: Tervise edendamine lasteaias 

väike moon1.jpg

Kiusamisest-vabaks-logo2.jpg

KIUSAMISEST VABAKS

Tallinna Lasteaed Mooniõied on liitunud projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

väike moon1.jpg

märka ja aita logo.jpg

MÄRKA JA AITA

Heategevusprogramm „Märka ja aita!“ eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. Täpsemalt programmist "Märka ja aita!"

väike moon1.jpg

logo_igal_lapsel_oma_pill-logo.jpg

IGAL LAPSEL OMA PILL

Tallinna Lasteaed Mooniõied  osaleb 2016-2017 õppeaastal EV100 raames toimuvas projektis “Igal lapsel oma pill”. Projekti eesmärgiks on Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et muusika Eestimaal kõlaks ka paljude-paljude aastate pärast.

väike moon1.jpg

patari- ja küünlaümbriste jaht-logo.jpg

KÜÜNLAÜMBRISTE- JA PATAREI JAHT

"Küünlaümbriste jaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaania, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid.  NB! Tegemist ei ole tarbimiskampaaniaga: eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate ümbriste hulka!

Esimest korda toimus kampaania 2013.aastal. Toona oli kampaania suunatud ainult 1.-6. klassidele. 2015.aastal otsustati kampaaniaga kaasata ka lasteaialapsi ja 7.-12.klassi õpilasi. 2016/2017 hooajaks kasvas osalejate arv võrreldes esimese hooaja osalejatega veidi rohkem kui 4 korda.  2016/2017 hooajaks lisandus "Küünlajahi" kampaaniale ka "Patareijaht". Selle raames koguti tühjasid  A, AA, AAA ja nööp-patareisid. 

väike moon1.jpg

SÄÄSE RAAMATUKOGUGA RÄNDKOGUTEENUSE PROJEKT "Mesilase Miti raamatutaru lasteaias"

Sääse raamatukogu osutab lasteaiale rändkoguteenust, st laenutab lasteaiale tasuta lastele mõeldud teavikuid ning hoolitseb raamatute transpordi eest.

Lapse kõnearengu seisukohalt on väga oluline võimaldada lapsel tutvuda eakohaste raamatutega. Täiskasvanu roll on lugeda neid ette, vaadata koos pilte, rääkida sellest. 

-----------------------------------------------------------------

Koostööpartnerid:

 

Tallinna Haridusamet

Tallinna Mustamäe Linnaosa valitsus

Koolitusfirmad

Koolid

Lasteaiad 

Hoolekogu

Lapsevanemad

Huviringide esindajad

Kauba tarnijad

Viimati muudetud: 14.11.2017