Soodustused

Toiduraha

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr 7 punktile 5 on toitlustamise toetuse saamise õigus haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus ning Tallinna Lastekodudes elavatel lastel.

 

Kohatasu

Kohatasu soodutuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr. 27 paragrahviga 4.

NB!

Lapsevanema kohustuseks on igakuiselt tasuda lapsevanemate poolt makstavad tasud.

Viimati muudetud: 01.07.2017