Toiduraha

Võttes aluseks Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu 20.06.2017 a otsuse (protokoll nr. 2):

kehtestada lastevanemate poolt makstava toitlustustasu määraks koos käibemaksuga alates 01.08.2017 a.:

  • lastele vanuses kuni 3 aastat – toidupäeva tasu 1.88 eur
  • lastele vanuses 3-7 aastat – toidupäeva tasu 2 eur

(muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele)

Toidupäeva tasust moodustab hommikusöök 25%, lõunasöök 40% ning õhtuoode 35%.

Alates 01.08.2017 pakub toitlustamisteenust P.Dussmann OÜ.

Lapsevanema kohustuseks on igakuiselt tasuda lapsevanemate poolt makstavad tasud.

Tallinna Linnavalitsus kehtestas laste toidukulu katmise piirmäärad.

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse lapse toidukulu sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas2,00 eurot päeva kohta.

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr.29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Meie lasteaia toidupäeva tasu sõimerühmas on 1,88 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot (Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu otsus 20.06.2017.a., protokoll nr. 2), mis tähendab, et sõimerühmas käiva lapse eest tuleb vanemal tasuda 0,08 eurot päeva eest.

Teiste omavalituste registrisse kantud laste eest tasub vanem senise korra alusel ehk sõimerühmas 1,88 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot.

Viimati muudetud: 08.01.2018