Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7:30 - 18:00. Valverühm on avatud 7:00 - 7:30 ja 18:00 - 19:00.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Lasteaia suvise kollektiivpuhkuse aeg teatatakse lastevanematele jaanuari kuus. Kollektiivpuhkuse ajal võimaldatakse lastele lastevanemate sooviavalduse alusel lasteaiakoht asenduslasteaias. Suveperioodil on lasteaias rühmad ühendatud seoses laste vähesusega.

03.-31.07.2017 on lasteaed kollektiivpuhkuseks suletud.