AvalehtMunitsipaalpolitsei › Ennetustöö

Ennetustegevus lasteaedades ja koolides


Põhiline noorsoo sektori ülesanne on turvalisuse tagamine Tallinna koolides ja nende ümbruses; suitsetamisalane, alkoholi ning narkootiliste ainete ennetustöö alane tegevus ja järelvalve  koolis, tänavatel ning avalikes kohtades. Samuti on olulisel kohal grafiti ja linna heakorraga seonduvad küsimused.

Koolivalve  projektkoolides käivitus aastal 2010, mil Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis alustas tegevust koolivalve osakond.

Üks olulisemaid ülesandeid on jälgida ja kontrollida tubakaseaduse nõuete täitmist Tallinna koolide territooriumidel. Lisaks seaduse täitmise järelvalve korraldamisele peetakse õpilastele loenguid tubaka ja alkoholi kahjulikkusest. Munitsipaalpolitsei Amet tegeleb Tallinnas 65 üldhariduskooli ja 8 kutsekooli järelvalvega. 

Tänaseks on noorsoo-osakond ümber nimetatud heakorra ja noorsootöö sektoriks, kuhu kuulub 6 ametnikku ja kelle töövaldkond on tunduvalt laienenud.    

Oluline osa noorsootöö sektori tegevusest on ennetustöö koolides ja koolieelsetes lasteasutuses, seda nii loengute kui ka praktilise ennetustegevuse vormis. Osaletakse linnaosade poolt  korraldatavatel noorsooüritustel ja ennetustegevusprojektides.

Viimati muudetud: 17.11.2016
Leia kiiresti