Tööpakkumised


Munitsipaalpolitsei Amet kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet otsib oma meeskonda

kahte kriisireguleerimise sektori PEASPETSIALISTI

 

Peamised tööülesanded:

 •  koostöö korraldamine lepingupartneritega elanikkonna ettevalmistamiseks häda- või kriisiolukorras toimetulemiseks; 
 • evakuatsioonikohtade kaardistamine ja ettevalmistamine;
 •  häda- ja kriisiolukordadeks varu moodustamine;
 • oma valdkonnas riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise valdkondades toimuvatel nõupidamistel, koolitustel, õppustel ning töögruppide ja komisjonide töös osalemine, ettekannete koostamine ja esitamine;   
 • riigiasutuste poolt koostatud elanikkonnakaitse ning kriisireguleerimise valdkondade seaduste ja õigusaktide ning eelnõude  kohta arvamuste avaldamine ja ettepanekute tegemine; 
 •  elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise valdkonnaga seotud linna õigusaktide koostamine.

 

Kvalifikatsiooninõuded:

 • kõrgharidus, soovitavalt päästealane;
 • teenistus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt 2 aastat;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide väga hea tundmine, nende kasutamise oskus;
 • orienteerumine Tallinna põhilistes arengusuundades ja probleemides;
 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning bürootehnika kasutamise oskus;
 • võime töötada pingeolukorras, oskus reageerida ja kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes;
 • kõrge enesedistsipliin, otsustusvõime, konfliktide lahendamise oskus ja hea suhtlemisoskus;
 • vähemalt A ja B kategooria sõidukijuhtimise õigus.

 

Kasuks tuleb:

 • väikelaeva juhtimise õigus ja kogemus;
 • varasem töökogemus elanikkonnakaitse või kriisireguleerimise valdkonnas.

 

 

Pakume:

eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, 35 päevast põhipuhkust.

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 13. märtsiks 2017:
motiveeritud avaldus (lisada märgusõna „peaspetsialist“)
elulookirjeldus (CV).
e-postile margit.staub@tallinnlv.ee

 Lisainformatsioon Margit Štaub, margit.staub@tallinnlv.ee, telefon  661 9874

Viimati muudetud: 22.02.2017
Leia kiiresti