Teated


 

Alates 01.01.2017 rakendatakse lasteaias Reimani aadressil valverühmasüsteemi. Kella 7:00-8:00 ja 18:00-19:00 oodatakse lapsi mängima

Mürakarude rühma - rühma on avatud hommikul 7:00-8:00 ja õhtul 18:00-19:00.

 

Alates 01.01.2018 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus lasteaias 61.00 eurot.
Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 41“ Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ § 2 lg 1.

Tutvu määrusega:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004

 

Lehekülge haldab:

Sirpa Saar

53090902; oppealajuhataja@myrakaru.edu.ee

Lisatud 16.01.2018

 

Viimati muudetud: 19.01.2018