AvalehtMustamäeElanikuleEluase › Asustamata eluruumid

Asustamata munitsipaaleluruumid


Mustamäe linnaosa  eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata munitsipaaleluruumid seisuga 12.12.2016       

 

Jrk.nr  

Aadress

Korrus  

Tubade   arv

Üldpind   m²

Märkused

 1.

 Akadeemia tee 34 - 47

 IV

 1-toaline

 23,4

 remonditakse

 2.

 Akadeemia tee 34 - 21

 II

 1-toaline

 23,4

 remonditakse

 3.

 Raadiku tn 8b/1 - 83

 VI

 2-toaline

 59,1

 remonditakse

 

 

 

 

 

 

Avaldusi võetakse vastu kuni 10.01.2017

! Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on eluruumi üürimist
  taotleva isikuna Mustamäe Linnaosa Valitsuses  arvele võetud.

Kuivõrd eluruumi üürile andmine on kaalutlusotsus ja eluruumi üürile taotleja on
soovitavale korterile, esitada kirjalikult ka oma arvamus ja põhjendused, milliseid
peate oluliseks asja lahendamisel ning mida ei ole esitatud kirjalikult või suulises
vormis kuni käesoleva ajani  Mustamäe Linnaosa Valitsusele  (Haldusmenetluse
seaduse § 5 lg 1 ja § 40 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus kaalutlusõiguse korras
 määrata, kuidas võimaldada menetlusosalisele arvamuse ja vastuväidete esitamist
kavandatava otsuse suhtes).  Eluruumi üürimist taotleval isikul on õigus anda
täiendavaid selgitusi ka taotluse menetlemise käigus.

 

Viimati muudetud: 02.01.2017