AvalehtNõmme veebilehtElanikuleTervis › Nõmme...

Nõmme tervisemeeskond


Nõmme linnaosa tervisemeeskond          

Nõmme linnaosa tervisemeeskond sai esimest korda kokku 2010. aasta veebruaris. Selle aja jooksul on meie koosseis saanud kindlamaks ja eesmärgid selgemaks. Aastate jooskul on sündinud koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ja selle allasutuste, lasteaedade, koolide, noortekeskuste, Nõmme tervisekeskuse ja paljude teistega eripalgelisi programme ja projekte igale vanusegrupile.         

Samuti oleme pannud suurt rõhku võrgustikutööle: igal aastal kohtuvad koostöö eesmärgil regulaarselt lisas tervisemeeskonnale Nõmme koolide ja lasteaedade juhid, perearstid, sotsiaal- ja tugitöötajad, kogukonnatöös osaleb Nõmme konstaabel.           

Meie missioon          

Nõmme linnaosa tervisemeeskonna missioon on juhtida Nõmme linnaosa elanike tähelepanu enda ja oma lähedaste tervisekäitumisele ning aidata kujundada Nõmmel elukeskkonda, kus tervislikud valikud on elanikele kergesti, mugavalt ja taskukohaselt kättesaadavad ning kogukondlik ühtekuuluvustunne on igapäevaelu loomulik osa.         

Meeskonna liikmed:       

Essi Vahtras                   Nõmme Linnaosa Valitsus tervisedenduse peaspetsialist;                   

Asso Viiding                   Nõmme Vaba Aja Keskus laste päevakeskuse  laste- ja noortetöö

                                    juht;                  

Marge Kaldver                Tallinna Nõmme Põhikool huvijuht;                   

Tiiu Annus                     Tallinna Lasteaed Rabarüblik direktor;                   

Roland Jefremov             Põhja-Eesti Päästekeskus päästenõustaja;                   

Merike Truu                   Tallinna Pääsküla Gümnaasium õppelajuhataja;                   

Kristiina Jürman              Nõmme Vaba Aja Keskus Pääsküla noortekeskuse vastutav

                                     noorsootöötaja;                  

Kaja Adra                       Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond sotsiaalteenuste

                                                   peaspetsialist;                

Reelika Haan                  Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond lastekaitse talituse

                                     vanemspetsialist;        

Eve-Mai Valdna               Maanteeamet liikluskasvatus talitlus  juhtivspetsialist;                   

Pille Siimpoeg                 Tallinna Rännaku Lasteaed direktor;                   

Kristel Amjärv                 Tallinna Munitsipaalperearstikeskus juhataja;                   

Eve-Viktoria Lasberg        Nõmme elanik, Sõbra tänava sügislaada eestvedaja;                              

Agne Unn                       Nõmme elanik, Sireli tänava laada eestvedaja;                   

Reet Suviste                   Nõmme elanik, lapsevanem;                   

Kai Koort                        vabatahtlik;     

Epp Pruuns                     vabatahtlik;

Ülle Kaldre                     vabatahtlik.  

 

Viimati muudetud: 12.01.2017