Nõmme Linnaosa Valitsuse komisjonid

Sotsiaalhoolekande komisjon

Esimees:  Tiia-Liis Jürgenson, linnaosa vanem
Aseesimees:  
Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Liikmed:   
Kersti Põierpaas, haldussekretär
Tiina Isak, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja
Kati Valma, sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist
Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Kaja Adra, sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste peaspetsialist
Peeter Mardna, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige

Ettevõtlus- ja üürikomisjon

Esimees:   Tiia-Liis Jürgenson, linnaosa vanem
Aseesimees:  Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Liikmed:
Merle Kalvi, eelarve vanemspetsialist
Mart Miidu, linnamajanduse osakonna ehituse vanemspetsialist

Eluasemekomisjon

Esimees:  Tiia-Liis Jürgenson, linnaosa vanem
Aseesimees:  Külli Urb, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja
Sekretär:  Anu Rei, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Liikmed:      
Anne Hõrrak, rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna pearegistripidaja
Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Tiina Isak, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja
Kersti Põierpaas, haldussekretär
Malle Õunapuu, Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu esindaja
Rein Mark, Tallinna Üürnike Ühenduse esindaja
Raik Saart, Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja
Ago Talalaev, Tallinna Linnavolikogu linnavara komisjoni liige

Alaealiste komisjon

Esimees:  Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Aseesimees:  Reelika Haan, sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse vanemspetsialist  
Sekretär: Kätriin-Eliis Jaaniste, sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse vanemspetsialist
Liikmed:
Oljona Damaskina, Tallinna Laste Turvakeskuse psühholoog
Jaanus Mutli, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige
Kätlin Maidra, Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik
Harri Gustavson, Tallinna Lastekodu Maarjamäe keskuse juhataja
Asendusliige: Karin Kirst, Põhja Politseiprefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna Lääne-Tallinna konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik

Mittetulundustegevuseks toetuse jagamise komisjon

Esimees:  Evi Eespere, kultuurinõunik
Aseesimees:  Jukko Nooni, avalike suhete nõunik
Liikmed:
Merle Kalvi, eelarve vanemspetsialist
Urmas Mardi, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige
Indrek Luberg, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige
Alla Poddubnjak, Nõmme Linnaosa Valitsuse nõunik

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste menetlemise komisjon

Esimees:  Karmo Kuri, linnamajanduse osakonna juhataja
Sekretär:  Einar Tamm, linnamajanduse osakonna heakorra peaspetsialist 
Liikmed:
Anu Rei, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Triin Ida, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna peaspetsialist

Viimati muudetud: 24.01.2017