AvalehtNõmme veebilehtLinnaosavalitsus › Praktika...

Praktika Nõmme Linnaosa Valitsuses


Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord, milles on toodud praktika sooritamise põhimõtted. Praktika eesmärk on anda üliõpilasele võimalus omandada töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Praktikale võetakse üldjuhul Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses kõrgharidust omandavad üliõpilased.

Praktika sooritamiseks Tallinna linna ametiasutustes palume esitada:

  • praktikale võtmise taotlus
  • õppeasutuse praktika juhend
  • akadeemiline õiend
  • CV

Taotluse ja CV vormi leiate siit.

Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. Teavet praktika sooritamise võimaluste ja tingimuste kohta ning ametiasutusse kalendriaasta jooksul praktikale võetavate praktikantide arv avalikustatakse Tallinna veebilehel ja siseveebis jooksvalt vastavalt võimalustele ning vabanevatele praktikakohtadel.

Nõmme Linnaosa Valitsus võtab 2017. aastal praktikale:

sotsiaalhoolekande osakonda 3 praktikanti

rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonda 2 praktikanti 

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.

Taotlus jt loetletud dokumendid palume saata vähemalt 1 kuu enne praktika soovitud algust personalispetsialist Signe Oleskile 
e-posti aadressil signe.olesk@tallinnlv.ee või posti teel, aadressil Vabaduse pst 77, 11616 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

 

Viimati muudetud: 23.01.2017