Noorte terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programm

Terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programmi eesmärk on edendada Tallinna noorte terviseteadlikkust ja -käitumist noorsootöö tegevuste kaudu, mis soodustavad kehalise aktiivsuse tõusu ja toitumisharjumuste paranemist.

Programmi tulemusena on noored informeeritud tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest ning kehalise aktiivsuse mõjust tervisele; võtavad vastutust oma tervise eest ning viivad ellu muutused oma toitumis- ja liikumisharjumustes enda tervise hoidmiseks või parendamiseks.

Programmi tegevuste olulised kriteeriumid

  • Terviseteadlikkuse ja -käitumise edendamine toimub läbi noorsootöö tegevuste.
  • Tegevused on noorte jaoks kergesti kättesaadavad, mängulised ja atraktiivsed ning viiakse läbi vabas õhkkonnas.
  • Tegevuste väljatöötamisse ja elluviimisesse kaasatakse noori ja koostööpartnereid.

Peamised põhimõtted, millest tegevuste planeerimisel lähtutakse

  • Füüsiline aktiivsus ei ole ainult sporditegemine - sinna hulka kuulub ka kõndimine, kodutööde või aiatööde tegemine, aktiivne mängimine, aga ka teadlik treenimine. Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas.
  • Ise toidu valmistamine on mõnus ja eluks vajalik oskus ning loob hea eelduse tervislikuks toitumiseks. Mitmed uuringud toetavad seda, et need lapsed, kes õpivad varases eas ise süüa tegema, teevad oma toitumises mitmekesisemaid ning tervislikemaid valikuid.


Tallinna spordi- ja noorsooameti liikumisaktiivsuse pilootprojekt Tallinna koolides

Programmi tegevuse sisu

2016/2017. õppeaastal viis spordi- ja noorsooamet tervisedenduse programmi sisulisi tegevusi läbi kooli keskkonnas (gümnaasiumi astmes, 10. klassides), klassijuhataja või kehalise kasvatuse tundides.

Tegevused toimusid kord kuus, kokku kaheksa korda (oktoobermai), 45+45 minutit üks kord. Kogu õppeaasta jooksul toimusid kaasavad töötoad, loengud tervislikust toitumisest ja liikumisest, kehakoostise ja füüsilise vormi mõõtmised, tutvustati ka erinevaid liikumisvõimalusi.

Tegevuste fookuses oli liikumisaktiivsus. Tegevusi viisid läbi liikumisvaldkonna professionaalid ning projektis osales kolme kuni viie kooli gümnaasiumi õpilased (150300 noort).

Lisaks koolis toimunud tegevustele sooritasid noored vabatahtlikkuse alusel ühe kuu intervalliga erinevaid vaheülesandeid, mille jooksul noored jälgisid iseenda tervisekäitumist  pildistati oma igapäevast liikumist, koguti terviseminuteid jms.

Ülesanded olid nii individuaalsed kui ka klassi kaupa sooritamiseks. Juhised ülesandeks anti kohtumisel klassis. Sooritajatele olid motivatsiooniauhinnad. Võidukategooriate aluseks oli pingutuse hindamine (näide: hindame pigem seda kui mitu korda noor jala koolist koju läks, kui et kui kiiresti ta 100 m jookseb).

Eesmärk

Programmi eesmärk on mitmekesistada noorte igapäevaseid tegevusi, et tõsta nende liikumisaktiivsust.

Lugege siit, mis on liikumisaktiivsus


Programmi raames 2017. aastal toimunud tegevused:

Mai
Tervisesari "Pop-up" Unemati ABC: kuidas end terveks puhata?

Aprill 
Tervisesari "Pop-up" Nullkulu trenn välijõusaalis
Tervisesari "Pop-up" Vähem stressi, rohkem aega
Tervisesari "Pop-up" Katusejooga

Programmi raames 2016. aastal toimunud tegevused
Programmi raames 2015. aastal toimunud tegevused


Lisainfo:
Anu Kägu
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tel: 526 8382, 641 1702
e-post: anu.kagu@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 22.09.2017