Noorte terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programm

Terviseteadlikkust ja -käitumist edendav programm on spordi- ja noorsooameti poolt rakendatav ülelinnaline programm, mille eesmärgiks on edendada Tallinna noorte terviseteadlikkust ja -käitumist läbi noorsootöö tegevuste, mis soodustavad kehalist aktiivsuse tõusu ja toitumisharjumuste paranemist. Programmi tulemusena on noored informeeritud tervislikust ja tasakaalustatud toitumisest ning kehalise aktiivsuse mõjust tervisele; võtavad vastutust oma tervise eest ning viivad ellu muutused oma toitumis- ja liikumisharjumustes enda tervise hoidmiseks või parendamiseks.

Programmi tegevuste olulised kriteeriumid:

  1. Terviseteadlikkuse ja- käitumise edendamine toimub läbi noorsootöö tegevuste.
  2. Tegevused on noorte jaoks kergesti kättesaadavad, mängulised ja atraktiivsed ning viiakse läbi vabas õhkkonnas.
  3. Tegevuste väljatöötamisse ja elluviimisesse kaasatakse noori ja koostööpartnereid.

Peamised põhimõtted, millest tegevuste planeerimisel lähtutakse:

  • Füüsiline aktiivsus ei ole ainult sporditegemine - sinna hulka kuulub ka kõndimine, kodutööde või aiatööde tegemine, aktiivne mängimine, aga ka teadlik treenimine. Rahvusvaheliste soovituste järgi on lastele vaja vähemalt 60 minutit mõõdukat kuni tugevat kehalist aktiivsust päevas.
  • Ise toidu valmistamine on mõnus ja eluks vajalik oskus ning loob hea eelduse tervislikuks toitumiseks. Mitmed uuringud toetavad seda, et need lapsed, kes õpivad varases eas ise süüa tegema, teevad oma toitumises mitmekesisemaid ning tervislikemaid valikuid.


Tallinna Spordi- ja Noorsooameti liikumisaktiivsuse pilootprojekt Tallinna koolides

Programmi tegevuse sisu

2016/2017. õppeaastal viib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet tervisedenduse programmi sisulisi tegevusi läbi kooli keskkonnas (gümnaasiumi astmes, 10. klassides), klassijuhataja või kehalise kasvatuse tundides. Tegevused toimuvad kord kuus, kokku kaheksa korda (oktoobermai), 45+45 minutit üks kord. Õppeaasta jooksul viib spordi- ja noorsooamet läbi kaasavaid töötubasid, loenguid tervislikust toitumisest ja liikumisest, kehakoostise ja füüsilise vormi mõõtmist, tutvustatakse ka erinevaid liikumisvõimalusi. Tegevuste fookuses on liikumisaktiivsus. Tegevusi viivad läbi erinevad liikumisvaldkonna professionaalid ning osalevad kolme kuni viie kooli gümnaasiumi õpilased (150300 noort).

Lisaks koolis toimuvatele tegevustele sooritavad noored vabatahtlikkuse alusel ühe kuu intervalliga erinevaid vaheülesandeid, mille jooksul noored jälgivad iseenda tervisekäitumist  pildistavad oma igapäevast liikumist, koguvad terviseminuteid jms. Ülesanded on nii individuaalsed kui ka klassi kaupa sooritamiseks. Juhised ülesandeks antakse kohtumisel klassis. Sooritajatele on motivatsiooniauhinnad. Võidukategooriate aluseks on pingutuse hindamine (näide: hindame pigem seda kui mitu korda noor jala koolist koju läks, kui et kui kiiresti ta 100 m jookseb).

Eesmärk

Programmi eesmärk on mitmekesistada noorte igapäevaseid tegevusi, et tõsta nende liikumisaktiivsust.

Lisainfot saab siit.


Programmi raames 2017. aastal toimunud tegevused:

Mai
Tervisesari "Pop-upUnemati ABC: kuidas end terveks puhata?

Aprill 
Tervisesari "Pop-upNullkulu trenn välijõusaalis
Tervisesari "Pop-up" Vähem stressi, rohkem aega
Tervisesari "Pop-up Katusejooga

Programmi raames 2016. aastal toimunud tegevused
Programmi raames 2015. aastal toimunud tegevused


Lisainfo:
Anu Kägu
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tel: 526 8382, 641 1702
e-post: Anu.Kagu@tallinnlv.ee