Mittetulundustegevuse toetamine noorsootöö valdkonnas

Toetuste andmist reguleerib Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord. (jõustub 01.01.2017). Taotlus esitatakse üldjuhul iseteeninduskeskkonnas. Mittetulundustegevuse toetuste taotluste esitamise tähtajad noorsootöö valdkonnas on 31. jaanuar, 28. veebruar, 31. märts, 28. aprill, 31. juuli, 31. august ja 29. september 2017.

Noorsooprojektide komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu teisel täisnädalal, v.a juunis, juulis, novembris ja detsembris.

 • Tutvu toetuse saamise tingimustega ja taotlusele esitatavate nõuetega. Taotluse ankeedi täitmiseks ja esitamiseks sisene iseteeninduskeskkonda.

  Tutvu ka iseteeninduskeskkonna kasutusjuhendiga.

  Isikutuvastus

  Sisse saad logida ainult ID kaardi abil.

  Tulemus

  • Ameti juhataja otsustab komisjoni ettepaneku alusel toetuse andmise või mitteandmise.
  • Taotlejaga sõlmitakse toetuse leping või saadetakse teade mittetoetamise kohta.
  • Hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist esitatakse ametilearuanne koos nõutud lisadega
  • Eraldatud toetuste loetelu avaldatakse veebilehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Käskkirjale on õigus esitada vaie vastavalt Haldusmenetluse seadusele või vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates käskirja teatavakstegemisest.

  Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad