Aasta noorsootöötaja konkurss

Konkursi eesmärk

Aasta noorsootöötaja konkursi eesmärgiks on tunnustada noorsootöötajaid ja seeläbi ka organisatsioone, kus noorsootöötajad on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud, teinud Tallinna noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist tööd ning aidanud kaasa linna noorsootöö arendamisele.

Kandideerimine

2016. aastal toimub aasta noorsootöötaja konkurss kahes etapis:

1. Kõik, kellele on silma jäänud aktiivne ja tunnustust vääriv noorsootöötaja, võivad konkursile esitada oma kandidaadi, täites selleks aasta noorsootöötaja kirjelduse*. Kirjelduses tuleb selgitada noorsootöötaja panust 2016. aastal ning põhjendada, miks kandidaat väärib aasta noorsootöötaja tiitlit.  

*Aasta noorsootöötaja kirjelduse võib esitada ka noorsootöötaja ise.

2. Kõikidele noorsootöötajatele, kelle kohta on esitatud aasta noorsootöötaja kirjeldus, edastatab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti täitmiseks enesehindamise ankeedi. 

Enne kandideerimist tutvu kindlasti Tallinna aasta noorsootöötaja statuudiga.

Tähtaeg

Aasta noorsootöötaja kirjeldused tuleb edastada hiljemalt 25. oktoobriks. Konkursi lõpptähtaeg on 15. november (selleks ajaks peavad kandidaadid esitama enesehindamistabelid).

Hindamine ja tulemused

Hindamisel võetakse aluseks korrektselt täidetud aasta noorsootöötaja kirjeldus ja kandidaadi enda täidetud enesehindamise ankeet.

Tunnustusauhinnale kandideerivate noorsootöötajate tööd ja tulemusi hindab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kokku kutsutud ekspertidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad erinevate huvigruppide (k.a noorte) esindajad ja noorsootöö kvaliteedihindamise taustaga valdkonna eksperdid.

Võitjad antakse teada detsembris toimuval tunnustusauhindade konkursi "Suured teod" pidulikul auhinnagalal.

 

Lisainfo: 
Kristjan Kruus
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
641 2271, 5556 7786 
Kristjan.Kruus@tallinnlv.ee