Avaleht › Noortevolikogu

Kandideeri Tallinna linna noortevolikogu VII koosseisu!

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse valitakse 21 liiget kolmest huvirühmast: õpilased, üliõpilased ja noorteühendused.

Kandideerimine

  • Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14–26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
  • Eelnevalt tutvu ka valimiskorraga.
  • Kandideerimiseks täida kandideerimisavaldus.
  • Kandideerida saab korraga ühes huvirühmas. 

Tähtaeg

Noortevolikogusse kandideerimise tähtaeg on 21. oktoober 2017 kell 23.59. 

Valimised

Valimiskoosolekud toimuvad:

  • Üliõpilaste huvirühmas 24. oktoobril kell 18 Tudengimajas (Raekoja plats 16).
  • Noorteühenduste huvirühmas 25. oktoobril kell 16 Centennial Hotel Tallinn (Endla 15).
  • Õpilaste huvirühmas 26. oktoobril kell 16 Tudengimajas (Raekoja plats 16).

Hääletamisõigus on Tallinnas tegutseva õpilas-, üliõpilaskondade ja noorteühenduste volitatud esindajatel, kes on 14–26-aastased. 

Igal õpilas-, üliõpilaskonnal ja noorteühendusel on õigus esitada valimiskoosolekule üks esindaja, kes peab olema registreeritud hiljemalt 21. oktoobriks 2017 kella 23.59 valimisi korraldatavas esindusorganisatsioonis.

Esindaja registreerimiseks esitatakse valimisi korraldavale esindusorganisatsioonile e-kiri, millega volitatakse esindaja valimiskoosolekule.

Valimisesindaja registreerimiseks esita kiri ühele järgmistest kontaktidest:

Lisainfo:
Triin Bõstrov
noorsootöö osakonna vanemspetsialist
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
642 0593, 5400 5122
triin.bostrov@tallinnlv.ee


Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.

Meie tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud kolmest huvirühmast: õpilaste, üliõpilaste hulgast ja noorteühendustest. Igal huvirühmal on seitse esindajat.

Visioon

Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele kuuldavaks teha.

Missioon

Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.