Õppeaasta põhieesmärgid


2016/2017 õppeaasta põhieesmärgid rühmades on:

Kellukese rühmas: Õpime läbi mängu ja muusika.

Ülase rühmas: Mängides uurime ja avastame.

Pääsusilma rühmas: Mina sinu kõrval.

Võilille rühmas: Väärtused meie südames kajastuvad meie käitumises.

Saialille rühmas: Olen loov, kujtlusvõimeline ja leidlik.

Karikakra rühmas: Avatud meelte ja silmadega maailmale vastu.

Meelespea rühmas: Maailm meie ümber

Sinilille rühmas: Uurime ja avastame koos läbi mängu.

Piibelehe rühmas: Tahan saada mängides targemaks.

Kullerkupu rühmas: Kui olen uudishimulik siis saan targemaks.

Mooni rühmas: Tunnen ennast ja oma lähiümbrust.

Rukkilille rühmas: Hoian ennast ja hoolin teistest ning loodusest.

 

Leppisime kokku, et iga rühma püstitab oma eesmärgi kuna nii saab paremini arvestada laste taset ja vajadusi. Osa rühmi osaleb ka meediaprojektis ning nemad saavad meediakasvatuse siduda ka õppeaasta tegevuskavaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6573937; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 21.09.2016
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II