Terviseedenduse tegevuskava 2016-2017 õppeaastal   
   

Terviseedendus lasteaias 2016-2017 õppeaastal.

Lasteaed koostab igaks õppeaastaks tervisedenduse tegevuskava, mis on kooskõlas lasteaia arengukavaga.

Eesmärgid 2015-2017:

  1. Laste terviseteadlikkus isiklikus hügieenis, tervislikus toitumises, liikumises ja liiklusohutuses on tõusnud.
  2. Lasteaia töötajate positiivne eeskuju aktiivse eluviisi tutvustamisel ja õpetamisel laste igapäevaelus.
  3. Lapsevanemate kaasamine ja nende rolli tähtsustamine lapse terviseteadlikkuse tõstmisel läbi erinevate terviseedenduse tegevuste.

 

 

PRIORITEETSED TEGEVUSED TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
2016/2017 ÕPPEAASTAL

 

TOIMUMISE

 AEG

Õuesõppe tegevuste läbiviimine vähemalt 2 korda nädalas, õuetegevuse kavandamine nädala tegevuskavas.

õa. jooksul

Õuetegevuste mitmeksistamiseks kasutada õuesõppekastide sisu ja õuesõppeklassi.

õa. jooksul

Laste arengu hindamine 2 korda õppeaastas.

okt,aprill

Tervisega seotud teemanädalad :

Puu- ja köögiviljanädal

12.09-2.10.2016

Leivanädal. Sügislaat 12.10.2016

03.10-09.10.2016

Tuleohtuse nädal- "Tuli, meie sõber ja vaenlane."

oktoober

Lasteaia 41. sünnipäevanädal

16.-20.01.2017

Talispordinädal.

Jaan/ veebr.

Sõbranädal ja selle raames (11.02.2017 on 112- päev).

13.02-19.02.2017

Eesti nädal.

20.-24.02.2017

Liiklusnädal, ülelasteaialised  liikluspäevad nooremale ja vanemale vanusegrupile.

aprill

Südamenädal- tervisenädal.

aprill

Õuesõppenädal

mai

Kooliküpsuse hindamine

Õppealajuhataja T. Kroghi testi läbiviimine; rühmaõpetajad analüüs ja arenguvestlusel analüüs lapsevanemaga.

 

 

veebruar

Teatrietendused 4-5 korda õppeaastas.

õa. jooksul

6-7a. laste rahulolu uuringu läbiviimine, s.h. kooliküpsuse ja väärtushinnangute väljaselgitamine.

märts

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus koos lapsevanematega.

sept- mai

Taimetee  laste menüüs 1 kord nädalas.

õa. jooksul

3-7a. lastel võimalus iga kuu esimesel neljapäeval lasteaia toorainetest lõunaks ise salat valmistada.

õa. jooksul

Haabersti lasteaedade vaheline Õunajooks.

oktoober

Matk loodusrajale (matkarajale)  või rabasse  3-7a. lastega.

oktoober

Matkadele tervislike suupistete kaasavõtmine.

õa. jooksul

Uisutamisprojektis osalemine  6-7a. lastega.

oktoober

Mini SOS (6-7a. Lastele, Haabersti lasteaedade ühisüritus).

 20.09.2016

Orienteerumismäng (Haabersti lasteaedade ühisüritus).

september

Ujumas käimine MyFitness ujulas (lastega, kelle vanemad seda soovivad)

2017 talv-kevad

Haabersti lasteaedade matk Harku järve äärde.

oktoober

Vastlapäeva väljasõit.

vastavalt tähtpäevale

Vastlapäeva tähistamine koos vanematega lasteaia õuealal või tiigi ääres 1-3a. lastega.

vastavalt tähtpäevale

Üle- eestiline lasteaedade spordipäev Audenteses.

aprill

Suur Orienteerumismäng südamenädala raames.

aprill

Ümbermajajooks ja staadioni ringi jooks.

mai

Tervisealane viktoriin Haabersti 6-7a. lastele   (Nurmenuku lasteaia projekt).

aprill

Hea Inimese Gala (esmaabi). Projekti raames sisuline töö ka pererühmades (Meelespea, Piibeleht, Sinilill, Kullerkupp), pererühmade koolitus.

jaanuar- aprill

Kevadmatk 3-7a. lastele.

mai

 

Personali üritused

Õpetajate päeva tähistamine.

oktoober

Matk Kakerdaja  rappa.

okt. 2016

Õppereis Kaarli Tallu leivaküpsetust õppima.

 september

Naistepäeva tähistamine.

märts

Terviseraja läbimine südamenädala orienteerumismängu raames.

aprill

Ümbermaja jooks/ tervisekõnd personalile.

aprill

Osavõtt Stamina Tervisekõnni sarjast lasteaia töötajatega.

mai- sept 2017

Osavõtt Nõmme Rabajooksudest.

okt ja aprill

Osavõtt Maijooksust.

mai

 

Lapsevanematele ja lapsevanematega:

Loeng „Lapse kohanemine lasteaiaga.“

mai/august

Vähemalt 1 sportlik ühisüritus õppeaastas.

sept- mai

Leivanädalal osalemine.

oktoober

Puu- ja köögiviljanädalal osalemine (salatite, smuutide valmistamine).

14.09-02.10.2015

Heakorrapäev „Ilusa õuega suvele vastu“.

mai

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6749606;  e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 22.09.2016
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II