Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Tegevus                                  Taotleja                  Asukoht               Taotlus veebis
Metallkonstruktsioonide ja nende osade toomine ning mehaaniline metallitöötlus OÜ BLRT Masinaehitus Kopli tn 103 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=119888&Root=119888
Maagaasil töötav katlamaja ja koostootmisjaam AS Eesti Gaas  Purje tn 9  http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122030&Root=122030
Maagaasil töötav katlamaja Adven Eesti AS  Vabaduse pst 176 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122166&Root=122166
Maagaasil töötav katlamaja Adven Eesti AS  Kasvu tn 16 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122162&Root=122162
Maagaasil töötav katlamaja Adven Eesti AS  Västriku tn 33 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122520&Root=122520
       
       
       
       
       
Viimati muudetud: 25.05.2017