Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Taotleja           Tegevus  Asukoht        Loa nr             Taotlus veebis   
OÜ BLRT Masinaehitus Metallkonstruktsioonide ja nende osade toomine ning mehaaniline metallitöötlus Kopli tn 103 L.ÕV/329159 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=119888&Root=119888
AS Eesti Gaas Maagaasil töötav katlamaja ja koostootmisjaam  Purje tn 9 L.ÕV/329155 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122030&Root=122030
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Vabaduse pst 176 L.ÕV/329183 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122166&Root=122166
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Kasvu tn 16 L.ÕV/329139 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122162&Root=122162
Adven Eesti AS Maagaasil töötav katlamaja Västriku tn 33 L.ÕV/329147 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122520&Root=122520
OÜ BLRT Valukoda Valuvormide tootmine Kopli 103 L.ÕV/329512 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=138161&Root=138161
AS Tallinna Moekombinaat Maagaasil töötav katlamaja Peterburi tee 2 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=144886&Root=144886
Netaman Repaid Group OÜ Laevade remont ja hooldus Paljassaare tee 18 L.ÕV/329553 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=145491&Root=145491
Meiren Engineering OÜ Metalli tööd Väike-Männiku tn 7 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=143834&Root=143834
AS Utilitas Tallinn Sooja tootmine Mäe tn 2b http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=145356&Root=145356
Netaman Offshore Production OÜ Laevade remont Paljassaare tee 4 L.ÕV/329998 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=161139&Root=161139
OÜ Aruut Mööbli tootmine Laevastiku 3h L.ÕV/329695 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=163882&Root=163882
OÜ Tallinna Bekkeri sadam Laadungikäitlus Kopliranna tn 49  L.ÕV/328352 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=164897&Root=164897
Reval Group OÜ Mootorsõidukite remont Mäealuse 1  L.ÕV/323417 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=164985&Root=164985

Lemminkäinen Eesti AS Asfaltbetoonitehas Betooni tn 28  L.ÕV/300665 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=171239&Root=171239

Viimati muudetud: 05.01.2018