Ametid

Ettevõtlusamet

Haridusamet

Keskkonnaamet

Kommunaalamet

Kultuuriamet

Linnaarhiiv

Linnaplaneerimise Amet

Linnavaraamet

Munitsipaalpolitsei Amet

Perekonnaseisuamet

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Spordi- ja Noorsooamet

Transpordiamet