Õppeaasta eesmärgid 2016/2017


Aasta teema 2016/2017

 

Hingelindu otsimas

 

Iga kuu arutlevad rühmad  („avavad laekaid“) ühel teemal - tarkustelaegas, avastustelaegas, järjepidevuselaegas, headuse- ja hingerahulaegas, saladuste- ja seiklustelaegas, armastuselaegas, loovuselaegas, krutskitelaegas, tõe- ja õnnelaegas.

Aastateema idee pärineb  Eestimaa võimlemispeolt  "Hingelind", mis toimus 2.juulil 2016 Kalevi Keskstaadionil.

 

1. Lastes loovuse ja fantaasia arendamine.

Avastusõpe, õuesõpe, katsed jms.

Loovustoa aktiivne kaustusele võtmine (Invaliidi 5).

 

2.  Väärtuskasvatuse lastele  ja vanematele nähtavale toomine.

Ühisüritused

Meeskonnamängud/grupitööd

Arutelud ja vestlusringid

Väärtuste teemastendid

 

3.  Lastele  hariva ja põneva  ITK  maailma tutvustamine. Lastele ohutu käitumise õpetamine ITK maailmas.

Robootika, multifilmide tegemine jms

Tahvelarvutid (looduskaamera, pildid, videod jms)

Arutelud, rühmatööd

 

4.  Meid ümbritseva  looduskeskkonna hoidmine ja väärtustamine

Õppekäigud loodusesse, parkidesse

Looduslike materjalide kasutamine õppetöös

 

5.  Tervislike elusviiside tutvustamine lastele ja vanematele.

Tervise teemanädalad

Spordipäevad

Matkad

Viimati muudetud: 14.09.2016
Prügihunt - väike
Hariduse koduleht
Märka last