Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  Tallinna Päikesejänku Hoolekogu tegutsemise kord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu koosseis 2016/2017

 

1. RAIVO VIDEVIK                                        lapsevanem Mesimummid

2. KRISTI STAHL                                         lapsevanem Tupsutriinud

3. MARI AIT                                                lapsevanem Vandersellid

4. KARMEN KÄHR                                         lapsevanem Jänkukesed

5. MARJU RAJU                                            lapsevanem Mõmmikud

6. RUTH HALJASORG                                    lapsevanem Lepatriinud

7. KERLI VAREND                                         lapsevanem Naksitrallid

8. TIIA KLEIS                                               õpetajate esindaja

KÄTRI SARAPUU                                         Tallinna Kesklinna Valitsus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.10.2016
Kiusamisest vaba lasteaed logo
Samm-sammult
HITSA
Eliis
Tallinna Päikesejänku Lasteaia Liivalaia blogi
Tallinna Päikesejänku Lasteaia Naksitrallide rühma robootika
Märka ja aita!