Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  Tallinna Päikesejänku Hoolekogu tegutsemise kord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu koosseis 2017/2018

 

1. Erki Tori                                 lapsevanem Mesimummid

2. Helen Vatsfeldt                      lapsevanem Tupsutriinud

3. Mari Ait                                  lapsevanem Vandersellid

4. Ester Kannelmäe                   lapsevanem Jänkukesed

5. Kadri Kasendi                         lapsevanem Mõmmikud

6. Maarja Kärson                        lapsevanem Lepatriinud

7.  Ulla Ugast                              lapsevanem Naksitrallid

8. Tiia Kleis                                 õpetajate esindaja

Krete Paal                                  Tallinna Kesklinna Valitsus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 05.03.2018