tasub teada


LAPSEVANEMALE

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine
annab teada, kuidas kehtestatakse lasteaia osalustasu suurus

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakse

Tallinna Haridusamet annab infot Tallinna lasteaedadest ja koolidest, huvitavatest haridusvaldkonna uudistest, seadustest jt. 

Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord on abiks neile vanematele, kelle laps pole kooliks valmis ja on jooksva aasta 30. septembriks
saanud 7 aastaseks Loe lisaks.
TÖÖTAJATELE

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
 
 
 

 

Viimati muudetud: 22.02.2016
Hariduse koduleht
Märka last