Kohatasu ja toiduraha

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

 

Alates 1. jaanuarist 2018 on lasteaia kohatasu (lastevanemate osa) suuruseks ühe lapse kohta kuus 61 eurot.

 

 

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.  

Toitlustamise maksumus on:

1,30 eurot päevas sõimerühmades
1,50 eurot päevas aiarühmades

 

Viimati muudetud: 04.01.2018