AvalehtPallasti lasteaedLasteaiast › Missioon,...

Üldinfo


 

 

 logofoto1.jpg

Missioon

Toetada lapse huvi teadmiste hankimise vastu ja õpetada last õppima, mis on esimene eeldus

tema toimetulekuks iseseisvas elus, kaasaegse õpetamismetoodika ja kvalifitseeritud

pedagoogide abiga ning pakkuda võrdseid võimalusi arenguks kõigile lastele.

 

Visioon

Meie Lasteaed on turvaline, avatud asutus,

kuhu iga laps soovib tulla,

kuhu iga lapsevanem soovib oma last tuua,

kus igaüks soovib töötada.

Põhiväärtused

Kompetentsus: Meie lasteaias töötavad haritud ja elukestvas õppes osalevad pedagoogid ja

teised töötajad. Lapsevanemad saavad meie lasteaia õpetajatelt alati asjatundlikud vastused

lapse kasvatamist ja õpetamist puudutavale küsimustele.

Avatus ja innovaatilisus: Küsime huvigruppidelt tagasisidet oma tööle ja ootame

ettepanekuid oma tegevuse parendamiseks. Teeme koostööd huvigruppidega lastele parimate

õpi- ja töötajatele töötingimuste pakkumiseks.

Hoolivus: Märkame kõiki lapsi ja arvestame nende individuaalsusega.

Sõbralikkus: Sõbralik õpetaja = sõbralikud lapsed

Loovus: Märkame ja tunnustame loovaid ja uuendusmeelseid töötajaid. Pakume lastele

võimalusi õppetegevustes ise uurida ja avastada maailma, loome selleks vajaliku

õpikeskkonna.

Meeskonnatöö: Koostöös sünnib sünergia. Koos tegemine liidab inimesi ja muudab töö

meeldivaks ning tulemuslikuks.

 

Laste arendamisel lähtub lasteaed alljärgnevatest põhimõtetest:

  • kasvata, ära otsi vigu, paranda ja püüa leida igas inimeses - nii lapses kui täiskasvanus -

tema loomupärast headust;

  • leia igaühe anded, teadmised ja oskused, arenda ja kasvata neid armastuse ja

mõistmisega, kuid otsusekindlalt;

  • anna piisavalt aega – luba kiirustamata, innukalt ja nautides tegutseda, luba ise katsetada,

kogeda ja leida, lase õppida läbi oma kogemuse;

  • paku elamusi ja tunnetusi kõigile aistinguile pildi, värvi, liikumise, valguse ja varju ning

lõhna kaudu;

  • paku vabadusi ja vastutust, kohustusi ja õigusi;

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Natalja Broi, Tallinna Pallasti Lasteaia õppealajuhataja

Tel 6210161, e-post: pallasti@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 18.12.2013