Kohatasu

 

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasu summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Alates 1. jaanuarist 2017 on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ühe lapse kohta kuus 57,34 eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr. 27 Koolieelsete munitspaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

 Kohatsu soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr. 27 paragrahviga 4.