Õppeaasta eesmärgid

2016/2017 õppeaasta eesmärgid on:

  • Õppe- ja kasvatustööd toetab õuesõpe;
  • Õppe- ja kasvatustöös lõimitakse väärtuskasvatus erinevate tegevusvaldkondadega;
  • Muukeelsed lapsed kaasatakse lasteaia õppe- ja kasvatustöösse.