Toiduraha

Alates 1.augustist 2016 on Pelguranna Lasteaias toiduraha suurus sõimes 1.95 eurot päevas, liitrühmas (aed) 2.02 eurot päevas ja koolieelikute rühmas 2.09 eurot päevas.

Pelguranna Lasteaias pakub toitlustamisteenust P.Dussmann OÜ.

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 04.03.2004 määruse nr. 7 punktile nr 5 on toitlustamise toetuse saamise õigus haridusasutustes käivatel ja õppivatel vähekindlustatud perede lastel, kui lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus ning Tallinna lastekodudes elavatel lastel.

Soovijad saavad taotlused esitada lasteaia direktorile kaks korda aastas: kalendriaasta algul 10.jaanuariks ja õppeaasta algul 10.septembriks.