Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 7:00 kuni 19:00. Sõimerühma tööaeg on 7:00 - 18:00.

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.

Vastu tulles vanemate soovile on Pelguranna Lasteaed aastaringselt avatud. Suveperioodil ühendatakse rühmi vastavalt vajadusele arvestades lasteaeda külastavate laste arvu.