Õpilane ja üliõpilane


 

Kes?

Mille alusel?

   Sõiduõigus

kuni   19-aastane (k.a) õpilane

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või sellega samaväärne kaart

 tasuta

kuni   19-aastane (k.a) õpilane, kellel ei ole isikustatud Ühiskaarti

õpilaspilet või ISIC Scholari kaart

sooduspilet juhilt

kuni 19-aastane (k.a) õpilane, kelle elukoht ei ole Eesti Vabariik

ISIC Scholari kaart

sooduspilet juhilt

üliõpilane või keskkooli baasil kutsekooli   õpilane

valideeritud isikustatud Ühiskaart   koos isikut tõendava dokumendiga või sellega samaväärne kaart

sooduspilet juhilt

üliõpilanevõi keskkooli   baasil kutsekooli õpilane kelle   elukoht ei ole Eesti Vabariik

ISIC Studenti kaart

sooduspilet juhilt 

 Ühiskaardi asemel kasutatav ISIC kaart tuleb registreerida piletisüsteemis.

Ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS, SKAIS andmebaasi, Tallinna LOV sotsiaalhoolekande osakonnas peetavasse andmebaasi. Sõiduõiguse saamiseks on isik kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemise.

Koolibussi kasutamine on alg,-põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit.

 

Viimati muudetud: 21.03.2017