AvalehtPiletisüsteemSoodustused › Soodustuse...

Soodustuse tõendamine


Enamasti tuleb sõidusoodustuste kasutamiseks:

  • soetada Ühiskaart või sellega samaväärne kaart;
    • isikustada Ühiskaart või registreerida ISIC kaart piletisüsteemis.
    • valideerida ühissõidukisse sisenedes sõiduõigus, viibutades kaarti validaatori ees;
    • kanda kaasas muid sõidusoodustuse olemasolu tõendavaid dokumente (nt pensionitunnistus, puuet tõendav dokument või represseeritu tõend).

Ühiskaardist ja isikut tõendavast dokumendist piisab sõidusoodustuse olemasolu tõendamiseks juhul, kui sõitja andmed on olenevalt sõidusoodustuse põhjusest kantud

  • Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) või
  • Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) või
  • Tallinna LOV sotsiaalhoolekande osakonnas peetavasse andmebaasi.

Ühiskaardi kontol oleva sõidupileti omanik ja sõidusoodustuse õigusega isik on kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

Viimati muudetud: 21.03.2017