AvalehtPiletisüsteem › Soodustused

Soodustuse kasutamise õigus ja seda tõendavad dokumendid


 • Isikustatud Ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga
 • Ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS, SKAIS andmebaasi (va puudega isikud), Tallinna LOV sotsiaalhoolekande osakonnas peetavasse andmebaasi.
 • Olles andmebaasis saate piletit ostes teate "Soodustus on andmebaasist kontrollitud"

Sooduspileti kasutamise õigus on:

Sõiduõigust tõendavad dokumendid (kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga)

õpilasel (kui ei soovi osta ja isikustada Ühiskaarti tasuta sõiduks)

 • õpilaspilet (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites) või
 • ISIC Scolari kaart (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites)

 

 õpilasel (puudub EV isikukood)

 •  ISIC Scolari kaart (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites)

 üliõpilasel

keskooli baasil kutsekooli õpilasel

Kui soodustus on tõendatav vaid EV üliõpilaspileti või sellega võrdsustatud ISIC Student kaardi või Swedbanki Tudengikaardiga (ei kuulu EHIS andmebaasi), siis Ühiskaardi isikustamisel müügipunktis  tuleb kindlasti küsida sooduskaardi isikustamist, internetis tuleb teha linnuke kastikesse:“olen sooduspiletiga sõitja ja   tõendan sõidusoodustuse saamise õigust soodustust tõendava dokumendiga“.

 üliõpilasel (puudub EV isikukood)

 •  ISIC Student kaart (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites)

 

 

 pensionäril

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart (kuulumisel SKAIS-i andmebaasi) või
 • Eesti Vabariigi pensionitunnistus (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites)

 

 

 raske või keskmise puudega 19-aastasel või vanemal isikul

 • Valideeritud isikustatud Ühiskaart või
 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument
  (juhilt ostetud sooduspiletiga sõites)

 

 

 3 ja enama lapsega pere vanemal

 • Valideeritud isikustatud Ühiskaart koos
 • kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna poolt väljastatud tõendiga 

Müügipunktis isikustamisel tuleb kindlasti küsida sooduskaardi isikustamist.
Internetis isikustamisel tuleb teha linnuke kastikesse:“olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse saamise õigust soodustust tõendava dokumendiga“.

Sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend sõidusoodustuse õiguse kohta või linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna pitseriga väljavõte rahvastikuregistrist* (isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist).

 *Isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist toimub vastavalt rahvastikuregistri seaduse 12. peatükile. Isikul on õigus saada teavet oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Nimetatud seosed on olemas alates 1. jaanuarist 2002 sündinud laste ja vanemate andmete vahel. Varem sündinud laste ja vanemate andmete vahel võivad isikuseosed puududa ja nende laste andmeid vanemale päringu tulemusena ei kuvata.

Viimati muudetud: 10.09.2015