AvalehtPiletisüsteem › Soodustused

Tasuta sõidu õigus Tallinna ühistranspordis ja seda tõendavad dokumendid


 •  Isikustatud Ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

Tasuta sõidu õigus:

Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid (kehtivad ainult koos isikut tõendava dokumendiga)

Olenemata elukohast

 

 1. eelkooliealisel lapsel

 • ei ole dokumenti vaja

 2. alla 3‑aastase väikelapsega sõitjal      

 • laps

Eesti Vabariigi väljastatud dokumendi alusel

 

 3. puudega lapsel ja tema saatjal

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku elukoht on rahvastikuregistris Tallinn või
 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument;
 • puudega isiku saatjalt valideerimist ei nõuta, kui puudega isikul on kaasas Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument

 

 

 4. sügava puudega 19‑aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku elukoht on rahvastikuregistris Tallinn või
 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument;
 • puudega isiku saatjalt valideerimist ei nõuta, kui puudega isikul on kaasas Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument

 

 

 5. sügava või raske nägemispuudega isikul
ja tema saatjal

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku elukoht on rahvastikuregistris Tallinn või
 • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument;
 • puudega isiku saatjalt valideerimist ei nõuta, kui puudega isikul on kaasas Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument

 

 

 6. 65‑aastasel ja vanemal isikul

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart või
 • Eesti Vabariigis väljastatud isikut tõendav dokument

 

 

 7. represseeritul ja temaga võrdsustatud isikul

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku elukoht on rahvastikuregistris Tallinn või
 • represseeritu tõend

 8. Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnul

 •  valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku elukoht on rahvastikuregistris Tallinn või
 • Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede
  likvideerimisest osavõtnu tunnistus

  9. kaitseväe vormiriietuses ajateenijal

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku andmed on sisestatud TTA-s andmeebaasi või
 • väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta

 

 

 10. vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikul
 • töötõend

 

 

 11. Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal
tööülesannete täitmisel.

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku andmed on sisestatud linnaosavalitsuses andmeebaasi

 

 

 

 12. Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva
veondusettevõtte töötajal

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku andmed on sisestatud TTA-s andmeebaasi

 

 

 13. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajal

 •  valideeritud isikustatud Ühiskaart, kui isiku andmed on sisestatud TTA-s andmeebaasi

 

 

 14. õpilasel (kuni 19 aastased k.a)

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart (kuulumisel EHIS andmebaasi) või
 • valideeritud Eesti Vabariigis väljastatud õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile (kuulumisel EHIS andmebaasi)
 • valideeritud ISIC Scholar kaart (registreeritud piletisüsteemi)

 

 

 

Tallinlasele

 

 15. isik, kelle rahvastiku-registrijärgne elukoht on Tallinn

 • valideeritud isikustatud Ühiskaart

 

*Tasuta sõidu õiguse saamiseks on õpilasel ja isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud Ühiskaardiga valideerida. Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

 

Viimati muudetud: 07.07.2016