AvalehtPiletisüsteem › Õigusaktid

Ühistransporti puudutavad õigusaktid


Tallinna Linnavolikogu määrus nr 29, jõustumine 01.03.2017 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

 

Ühistranspordiseadus

Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri

Isikut tõendavate dokumentide seadus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

 

Viimati muudetud: 06.03.2017