Pirita Kose Lasteaia hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Hoolekogu täidab koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

Viide määrusele Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamise kord ja töökord, mis on vastu võetud 15.12.2010 nr 24. Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 1 alusel. 

Pirita Kose Lasteaia hoolekogu koosseis 2016/17 õppeaastal:


Hoolekogu esimees: Kristi Nurmela
 

Terje Mitev

terje93@hotmail.com

56635669  

lapsevanem

Kirsti Nurmela

kirsti.nurmela001@gmail.com

5064269

lapsevanem

Kirsti Mäesepp

kirsti.maesepp@gmail.com

5132991

lapsevanem

Kristel Kivinurm-Priisalm

kristel@avaron.com

5112242

lapsevanem

Reeli Meiel

muusika.piritakose@gmail.com

 

õpetajate esindaja

Tõnis Mölder

Tõnis.Mölder@tallinnlv.ee

 

Pirita LOV esindaja

 

 

  

Lehekülge haldab:
õppealajuhataja Eve Saare 
e-post: evesaare.piritakose@gmail.com