Osalus- ja toitlustlustasu


Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 1. jaanuarist 2017 alates 57,34 € kuus. Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr muutmine ja Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22.detsember 2015 nr 1.-2/775. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Toitlustustasu päevamaksumus

Pirita Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 20. veebruari 2017 koosoleku protokolli nr 2-9/2 otsus nr 1 . Lähtuvalt Pirita Lasteaia direktori 7. märtsi 2017  käskkirjast nr 1-2/3 on alates 1. aprillist 2017 toidupäeva maksumus alljärgnev:

1-3 aastased lapsed 1,95 eurot
3-5 aastased lapsed 2,05  eurot
5-7 aastased lapsed 2,10  eurot

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

 • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
 • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • Pirita Lasteaia arved koostab Tallinna linna finantsteenistuse vanemraamatupidaja Rahel Tooma, kontakt: Rahel.Tooma@tallinnlv.ee
 • kõige lihtsam viis arvete vaatamiseks ja tasumiseks on sõlmida oma pangas e-arve püsimakse leping. Tasumisele kuuluv summa võetakse automaatselt maha Teie pangakontolt. Arved saadetakse nii Teie panka kui ka e-postile.
 • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;

Kui te ei ole lasteaia arvet hiljemalt 10.kuupäevaks oma e-postile saanud, siis

 • soovitame Teil üle vaadata oma e-posti seadistused. Kindlustage, et aadressilt myyk@tallinnlv.ee saabuvate kirjade vastu võtmine oleks lubatud.
 • vaadake ka rämpsposti. Võib juhtuda, et Teie e-post on seadistatud selliselt, et meie saadetud kirjad jõuavad rämpsposti hulka.

Teil on võimalik vaadata oma arveid ka Iseteenindusportaalis, kuhu pääsete Tallinna linna kodulehe www.tallinn.ee kaudu. Sealt leiate nii hetkel maksmata arved kui ka arvete ajaloo. Samuti on maksenupu kaudu võimalik arved koheselt ära tasuda. NB! Iseteenindusportaalis kuvatakse Teie arvete seisu ühepäevase hilinemisega. 

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

 

Viimati muudetud: 11.09.2017