AvalehtPirita lasteaedLasteaiast › Hoolekogu

Pirita Lasteaia hoolekogu


Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga vt Koolieelse lasteasutuse seadus 18. veebruar 1999 paragrahv 24

Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Alates 1.09.2008 jõustus Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus hoolekogu kosseisu kohta. Nüüdsest kuulub lasteasutuse hoolekogusse ka õpetajate esindaja.

Uued hoolekogu liikmed valitakse 30. septembriks 2016

Pirita Lasteaia hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastal

1. rühm Rukkilill

Jonne Kotta

jonne@sea.ee

 

2. rühm Meelespea

Helena Purga

purgahelena@gmail.com

 

3. rühm Karikakar

Kristi Lõoke

kristi.looke@eesti.ee

 

4. rühm Sinilill

Triin Soopaju

triin@lycos.com

 

5. rühm Kullerkupp

Maria Veltmann

maria@tripod.ee

 

6. rühm Kannike

Marilis Naumov

naumovmarilis@gmail.com

 

Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja

Sirli Tell

Sirli.Tell@tallinnlv.ee

645 7617

Pirita Lasteaia vanemõpetaja

Viive Essa

Viive.Essa@piritalasteaed.ee

623 8783

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 14.03.2017