AvalehtPirita lasteaedLaps käib lasteaiasÕppetöö › Õppeaasta eesmärgid

Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid


2016/2017. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteaia  koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia Arengukavale 2014-2016.

 

Pirita Lasteaia 2016/2017 õppeaasta prioriteediks on suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe.

 

Põhieesmärk:

Laps omandab teadmisi ümbritsevast keskkonnast erinevate meelte ja aistingute abil (vaatlemine, kompimine, nuusutamine, maitsmine, kuulamine, tunnetamine), ise katsetades ning uurides läbi erinevate lõimitud tegevuste nii rühmaruumis kui õues.

 

Iga rühma õppeaasta eesmärk(-gid) kajastub rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadav.

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 14.03.2017