Mittetulundustegevuse toetus

2017.  aastal toimuvad mittetulundustegevuste toetuste komisjonid:

 27. jaanuar kell 13.00.

24. märts kell 11.00

12. mai  kell 11.00

15. september kell 11.00

17. november kell 11.00

 

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Põhja-Tallinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 

Toetuse saajatel on kohustus oma  reklaammaterjalides eksponeerida Põhja-Tallinna Valitsuse  logo.

 

       

 Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjoni koosseis        

 Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogus 01.10.2009 määrusega nr 35 kinnitatud lisa 8 „Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus“ § 8 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 03.11.2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 9 lg 1 p 1 ning juhindudes Põhja-Tallinna vanema käskkirjast 10.01.2017 nr 1.-12/1

 

1. Kinnitada Põhja-Tallinna mittetulundustegevuseks toetuste andmise komisjon järgmises koosseisus:

1.1 Komisjoni esimees: Märt Sults, halduskogu aseesimees

1.2 Esimehe asetäitja: Julianna Jurtšenko, linnaosa vanema asetäitja

1.3 Liikmed:

1.3.1 Ruth Kilvits – eelarve peaspetsialist,

1.3.2 Sten Svetljakov – kultuuri-ja noorsootöö sektori juhataja,

1.3.3 Larissa Novožilova – halduskogu liige.

(Põhja-Tallinna vanema käskkiri 10.01.2017 nr 1.-12/1)        

    

Komisjon lähtub oma töös:     

Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord        

Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused 2017. aastal   

Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused 2017. aastal

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas          

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonidelt 645 7213,        

 640 4195. Väljaspoolt tööaega palume vaadata kasutusjuhendeid:          

Lühike kasutusjuhend        

Põhjalik kasutusjuhend    

 

Rohkem infot Põhja-Tallinna mittetulundustegevuse komisjoni töö kohta: Sten Svetljakov sten.svetljakov@tallinnlv.ee, tel 645 70 74.

 

Viimati muudetud: 03.02.2017