Muud hanked ja teated


Lugupeetud toidukaupade käitleja

Kutse                                                                               

Põhja-Tallinna Valitsus ja e-Maxima  kutsuvad teid esitama pakkumust  toidupakkide koduteenuse klientidele kojuveo ostumenetluses.  Põhja-Tallinna Valitsus osaleb  hankijana ja e-Maxima koostööpartnerina.

Teenuse kirjeldus:  teenuse sisuks on Põhja-Tallinna Valitsuse otsusel koduteenuseid saavatele eakatele ja puuetega inimestele toidupakkide kojutoimetamine. Kilekotid, mis transpordi käigus kahjustuste vältimiseks on lisaks pakendatud ka plastkasti sisse, tuleb peale laadida Maxima kauplusest Tuulemaa 20, Tallinn ning toimetada adressaatide korteritesse ja kliendile isiklikult üle anda. Klientide aadressid on kõik Põhja-Tallinna linnaosa territooriumil. Tühjad plastkastid tuleb toimetada tagasi Tuulemaa 20, Tallinn. Juhul, kui kliendist tulenevatel põhjustel (ei ava 5 minuti jooksul korteriust, ei võta kaupa vastu vmt) ei õnnestu tellimust kohale toimetada, tuleb toidupakk toimetada Paljassaare Sotsiaalmajja, Paagi tn 10, Tallinn.

Teenuse osutamise aeg: teisipäeviti ja reedeti ajavahemikus kl 10-19 vastavalt teenuse osutaja äranägemisele. Pakid on valmis pakkujale üleandmiseks kohaletoimetamise päeval kella 9:30st alates.. Kellaajast, mil orienteeruvalt toimub pakkide kojutoimetamine, tuleb mõistliku aja jooksul informeerida hankijat.

Teenuse maht: Teenuse minimaalne maht on 25 paki kojutoimetamine nädalas, teenuse maksimaalne maht on 100 paki kojutoimetamine nädalas. Teenuse osutamise alguses on teenuse osutajale garanteeritud minimaalne maht, mis kasvab vastavalt teenuse juurutamisele. Teenuse mahu kasvamisel võib poolte kokkuleppel asuda teenust osutama ka esmaspäeviti ja neljapäeviti samas ajavahemikus.

Teenuse esitamise periood:  01. juuli 2017 – 31. detsember 2017

Maksetähtaeg:  21 päeva neto

Nõuded kasutatavale sõidukile: Veovahendisse peaks mahtuma klientide tellimused kastides, arvestades sellega, et üks tellimus võrdub tavapäraselt ühele kastile ja kasti suurus on 400*400*600 mm. Lisaks peab kaubaruumi temperatuur vastama jahekaupade transportimiseks vajalike temperatuuridele (+2°C…+4°C)

Nõuded pakke kojutoimetavale isikule: isik peaks valdama eesti ja vene keelt suhtlustasandil,  ei tohi omada kehtivat kriminaalkaristust ja ta peab omama positiivset tööalast kogemust sotsiaalteenuse klientidega suhtlemisel.

Pakkuja peab esitama digitaalselt allkirjastatud pakkumuse, mis sisaldab järgmisi dokumente:

-        Pakkumuse hind ja jõusoleku aeg. Pakkujal tuua pakkumuses välja ühe paki kohaletoimetamise hind koos käibemaksuga, kui pakkuja on käibemaksukohuslane. Pakkumus peab sisaldama kinnitust jõusoleku aja kohta vähemalt 30 päeva ning et pakutav katab kõiki teenuse osutamisega seotud kulusid.

-        Pakkujatel palume esitada transpordiks kasutatava sõiduki mark ja jahutuskambri tehnilised näitajad.

-        Sõiduki omaniku või volitatud kasutaja nõusolekut selle sõidukiga antud teenust osutada.

-        Pakkuja peab esitama teenust osutava isiku CV. Kinnitamaks esitatud andmete õigust, peab edukaks tunnistatud pakkuja lepingu sõlmimiseks esitama teenust pakkuma hakkava isiku kohta Karistusregistri väljavõtte. Teenust osutava töötaja vahetumisel tuleb sellest informeerida hankijat ja esitama samad dokumendid, mis kinnitavad teenust pakkuva isiku vastavust pakkumuse tingimustele

Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on ühe paki kohaletoimetamise hind koos käibemaksuga, kui pakkuja on käibemaksukohuslane.

Pakkumusi saab esitada kuni 26.06.2017 kella 12.00-ni e-posti aadressil

Mart-Peeter.Erss@tallinnlv.ee

Lisainfo tel 645 7071, Mart-Peeter Erss, Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Aktiivsed kutsed osalemiseks riigihankes:  hetkel aktiivseid kutseid ei ole.

PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE 2017. AASTA HANKEPLAAN

Viimati muudetud: 19.06.2017