AvalehtPõhja-Tallinna veebilehtElanikule › Asustamata eluruumid

Põhja-Tallinna linnaosa asustamata eluruumid


Seisuga 09.01.2017 asustamata eluruumid puuduvad.

Blanketid:

 

Põhja-Tallinna linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

Munitsipaaleluruumid

Eesnimi                      Julia
Perekonnanimi           Vostrikova
Struktuuriüksus         Linnamajanduse osakond
Ametinimetus            peaspetsialist
Töökoha aadress        Niine tn 2, Tallinn 10414
Tuba                          115
Töötelefon                  645 7064
E-mail                         julia.vostrikova@tallinnlv.ee

Vastuvõtuajad            esmaspäeval    16.00 - 18.00
                                  neljapäeval      10.00 - 12.00

Sotsiaaleluruumid

Eesnimi                       Maria
Perekonnanimi            Jefimova
Struktuuriüksus           Sotsiaalhoolekande osakond
Ametinimetus              spetsialist
Töökoha aadress         Kotzebue tn 2, Tallinn 10412
Tuba                           3
Töötelefon                   645 7085
E-mail                          maria.jefimova@tallinnlv.ee

 Vastuvõtuajad           esmaspäeval:   9.00-12.00 ja 14.00-18.00
                                  neljapäeval:     9.00-12.00

 Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjoni koosseis:

Esimees

 Raimond Kaljulaid

 Linnaosa vanem

Aseesimees

 Julia Timberbulatova

Halduskogu liige

Liikmed 

 Magnus Kiis

 Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

 

 Rostislav Troškov

 Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni liige

 

 Larissa Novožilova

 Linnavolikogu  sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige

 

 Aavo Vään

 Linnavolikogu linnavarakomisjoni liige

 

 Tõnu Polma

 Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna  jurist

 

 Sigre Rõuk

 Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakonna peaspetsialist

 

 Peeter Tedre

 Eesti Üürnike Liidu esindaja

 

 Ragnar Kuusk

 Eesti Omanike Keskliidu esindaja

 

 Mart-Peeter Erss

 Põhja-Tallinna Valituse Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja

Sekretär

 Sirje Luhasoo

 Linnamajanduse osakonna spetsialist


Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

 NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Andmete kontrolli vorm esitamiseks.

Viimati muudetud: 09.01.2017