Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitus otsib oma meeskonda PEASPETSIALISTI,

kelle peamiseks tööülesandeks on Tallinna linna eestkostel olevate isikute eestkoste teostamine.

Sobival kandidaadil on:

 • Sotsiaaltööalane kõrgharidus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel.
 • Hea arvuti kasutamise oskus.
 • Kogemus antud valdkonnas töötamisel.
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • B-kategooria autojuhiload.

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.
 • Enesetäiendus-ja koolitusvõimalusi.
 • Põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 • Töötasu 1200 eurot kuus.

Soovitav tööle asumise aeg on 01.09.2017

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „Peaspetsialist“ all hiljemalt 25.08.2017.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Kai.Keller@tallinnlv.ee või telefonil 645 7087

2017 aastal on Põhja-Tallinna Valitsuses  praktikat võimalik sooritada 9 üliõpilasel järgmistes valdkondades:

1 koht linnamajanduse valdkonnas

2 kohta kultuuri-ja noorsootöö valdkonnas (1 terviseedendus, 1 kultuuri-ja noorsootöö)

2 kohta kantselei valdkonnas (1 dokumendihaldus ja 1 personalitöö)

3 kohta sotsiaalhoolekande valdkonnas

1 koht juriidilises valdkonnas

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.