Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses

Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltoetuste talitus otsib oma meeskonda SPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks).

kelle peamised tööülesanded on:

-        klientide nõustamine toetuste taotlemisel;

-        andmete kandmine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR);

-        määratud sotsiaaltoetuste vormistamine;

-        kliendi avalduste ja lisadokumentide ettevalmistamine sotsiaalkomisjonile läbivaatamiseks;

-        vajadusel kodukülastustel käimine.

Sobival kandidaadil on:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus (soovituslik);
 • teadmised riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste toimimisest;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja nende rakendamise oskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja ühe võõrkeele (vene keel) oskus B1 tasemel;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • palk  940 € kuus.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev töökogemus STAR andmebaasiga

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV saata märgusõna „spetsialist“ all hiljemalt

15. detsember  2017  e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Malle.Virunurm@tallinnlv.ee või telefonil 645 7070.


2017 aastal on Põhja-Tallinna Valitsuses  praktikat võimalik sooritada 9 üliõpilasel järgmistes valdkondades:

1 koht linnamajanduse valdkonnas

2 kohta kultuuri-ja noorsootöö valdkonnas (1 terviseedendus, 1 kultuuri-ja noorsootöö)

2 kohta kantselei valdkonnas (1 dokumendihaldus ja 1 personalitöö)

3 kohta sotsiaalhoolekande valdkonnas

1 koht juriidilises valdkonnas

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.

 

Viimati muudetud: 28.11.2017