Vabad töökohad ja praktika Põhja-Tallinna Valitsuses


Konkurs arhitekt - maakorraldaja ametikohale

Põhja-Tallinna Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mille eesmärk on tagada Põhja-Tallinna linnaosas linnaelanike ja ettevõtjate teenindamine, avalike teenuste kättesaadavus ning linnaosa, selle tõmbekeskuste ja asumite arendamine ning infrastruktuuri funktsioneerimine, lähtudes linnaosa elanike vajadustest ja huvidest ning arvestades linnaosa eripära ja linna kui terviku huvisid.

Oma ülesannete täitmiseks kuulutab Põhja-Tallinna Valitsus välja konkursi

arhitekt - maakorraldaja ametikohale (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Peamised tööülesanded:

 • lahendab linnaosa planeerimis-, projekteerimis-, maakorraldus ja ehitusalaseid küsimusi;
 • korraldab detailplaneeringute avalikustamist ja avalikke arutelusid;
 • vaatab läbi ehitiste projekteerimise eskiislahendused ja ehitusprojektid. Kujundab linnaosa arvamuse ning esitab märkused projekti parandamiseks;
 • konsulteerib linnaosa elanikke planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalastes küsimustes.

Nõudmised kandidaadile:

 • arhitektuuri, - maastikuarhitektuuri,- planeerimis- või ehitusalane kõrgharidus;
 • teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel (vene keel);
 • väga hea arvuti kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva.

Avaldus (motivatsioonikiri) ja CV palume saata märgusõna „Arhitekt-maakorraldaja“ all hiljemalt 04.07.2017.a. e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee. Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Arvo.Soorand@tallinnlv.ee või telefonil 645 7017
Põhja-Tallinna Valitsuse linnamajanduse osakond otsib oma meeskonda PARGIVAHTI

Peamised tööülesanded:

Töötaja põhitöö on valvatavatel territooriumitel (Stroomi puhkeala ning Kopli kalmistupark) avaliku korra tagamine ja eriolukordadest teavitamine ning vajadusel lihtsamate koristus-ja haljastustööde tegemine, sh prügikastide ja pingiümbruste koristamine, olmeprahi ja okste koristamine, talvised lumekoristus-ja libedustõrjetööd.

Nõuded kandidaadile: 

keskharidus;

•eesti keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;

•hea pingetaluvus ja kohusetunne;

•väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus;

•kasuks tuleb turvatöötaja kutsetunnistuse omamine.

Omalt poolt pakume:

•puhkus 28 kalendripäeva;

•töö on graafiku alusel.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töötasu: 590 EUR (bruto) (491 EUR neto)

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus ja CV palume saata märgusõna "pargivaht" all hiljemalt 21.juuniks 2017.a e-posti aadressil Merve.Pajula@tallinnlv.ee

Täiendavaid küsimusi saab esitada e-posti aadressil Arvo.Soorand@tallinnlv.ee või telefonil 645 7017.

 

2017 aastal on Põhja-Tallinna Valitsuses  praktikat võimalik sooritada 9 üliõpilasel järgmistes valdkondades:

1 koht linnamajanduse valdkonnas

2 kohta kultuuri-ja noorsootöö valdkonnas (1 terviseedendus, 1 kultuuri-ja noorsootöö)

2 kohta kantselei valdkonnas (1 dokumendihaldus ja 1 personalitöö)

3 kohta sotsiaalhoolekande valdkonnas

1 koht juriidilises valdkonnas

Põhja-Tallinna Valitsuse kontaktisik praktikakohtade küsimuses on Merve Pajula.

Vaata ka teiste linna ametiasutuste vabu praktikakohti 2017. aastal.

 

Viimati muudetud: 19.06.2017