Eesti keeles | На русском
 

Ehitusjäätmed ja suurjäätmed


Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitamisel, remontimisel või lammutamisel. Ehitusjäätmed ei ole suurjäätmed.

Tallinnas tuleb ehitusjäätmete käitlemise küsimused lahendada juba ehitise projekteerimise etapis. Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada Tallinna Keskkonnaametis kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

Ehitusjäätmeid võtavad tasu eest vastu:

Jäätmejaamades saab tasuta üle anda sorditud betooni, telliseid ja immutamata puitu. Teisi ja sortimata ehitusjäätmeid võetakse vastu hinnakirja alusel.

Ehitusjäätmetest pikemalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjas § 38-41.

Suurjäätmed

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms, mis on paigutatud mahuti kõrvale ära vedamise eesmärgil.

Suurjäätmete kogumine on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga st, et need tohib üle anda ainult piirkonda teenindavale jäätmevedajale. Jäätmehoolduseeskirja järgi võib suurjäätmed ajutiselt panna konteineri kõrvale, kuid jäätmevaldaja peab tellima jäätmevedajalt nende äraveo ja jäätmed tuleb ära vedada kolme kalendripäeva jooksul.

Jäätmejaamades saab kasutuskõlblikku vanamööblit üle anda tasuta. Mööbli kasutuskõlblikkust hindab jäätmejaama klienditeenindaja.Teiste suurjäätmete vastuvõtt toimub hinnakirja alusel.

NB! Konteinerite ajutise paigutamise tänavatele, nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul, tuleb kooskõlastada Tallinna Transpordiametiga.

Uudised

Valmis Tallinna linna 2018. aasta eelarve eelnõu Loe edasi...
Kaameraga sõjas ja kunstisaalis Loe edasi...
Tallinn sai Euroopa innovatsioonipealinna konkursil teise koha Loe edasi...
"Me õppime kõikjal!": muuseumitund Läänemerest Paks Margareetas Loe edasi...

 

Tallinna veebileht

 

Prügihunt kummid

 

märgis 1