Eesti keeles | На русском
 

Korraldatud jäätmevedu


Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

  • segaolmejäätmed
  • paber ja kartong 
  • biolagunevad jäätmed
  • suurjäätmed (ajutiselt mahutite lähedusse paigutatud)

Õigusaktid ja lepingud

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadess kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt.

Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu ehk korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib jäätmeveoettevõte, kelle linn on hanke korras edaspidi riigihangete seaduse alusel andnud ainuõiguse teenindada jäätmeveopiirkonda. Ainuõiguse andmisel saab otsustavaks hanel konkureerivate jäätmeveoettevõtete poolt elanikele pakutud madalaim teenusehind.

Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale.

Pakendijäätmed ei ole hõlmatud korraldatud jäätmeveoga.

Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda Tallinna veebikaardil.

Jäätmeveo piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks jäätmeseaduse alusel. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elamud kui ka ettevõtted ja asutused.

Teemakohast lisainfot jagavad linnaosa valitsused ja Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakond.

Uudised

Valmis Tallinna linna 2018. aasta eelarve eelnõu Loe edasi...
Kaameraga sõjas ja kunstisaalis Loe edasi...
Tallinn sai Euroopa innovatsioonipealinna konkursil teise koha Loe edasi...
"Me õppime kõikjal!": muuseumitund Läänemerest Paks Margareetas Loe edasi...

 

Tallinna veebileht

 

Prügihunt kummid

 

märgis 1