Eesti keeles | На русском
 

Märgised


       puhas keskkond

Puhas keskkond: Antakse toodetele, mis tekitavad teiste samaotstarbeliste toodetega võrreldes kogu oma olelustsükli jooksul keskkonnale väikseimat kahju. Eesti ökomärgist ei anta toiduainetele ja ravimitele, kuid seda saab anda nende pakendile.

     loodussõbraliku toote märk

 

Loodussõbraliku toote märk: Kasutatakse selleks, et teha loodussõbralikud tooted teistest kergemini eristatavateks.

 

       Elektri- ja elektroonikaseadmete märgis

Elektri- ja elektroonikaseadmete märgis: Et tagada elektroonikaromu kogumis- ja taaskasutussüsteemi tõhus toimimine, on vaja kõiki osapooli kogumissüsteemi toimimisest piisavalt teavitada. EE-seadmete kohta arvestuse pidamise ja hilisema jäätmekäitluse korraldamise huvides on oluline, et kõik EE-seadmete tootjad oleksid selgesti identifitseeritavad. Seepärast peavad kõik pärast 13. augustit 2005 turule lastud EE-seadmed olema varustatud nõuetekohase märgistusega.

 

              Viska prügikasti

Viska prügikasti: Selle ökomärgiga soovitakse kauba ostjale meelde tuletada, et ta selle pakendit hooletult maha ei viskaks. Prügi tuleb ikka prügikasti panna. See märk soodustab ka prügisorteesimist ja taaskasutamist uuesti toormena.

 

          Rohelise Punkti märk

 

Rohelise Punkti märk: Tegemist on paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides kasutatava märgiga, mis tähendab, et toote pakendi hinnas sisaldub maks jäätmekäitlussüsteemile aja ära elanud pakendi väi toote keskkonnale kahjutuks muutmiseks.

 pandipakend

 

Pandipakend: Kõigile Eesti Pandipakendi (EPP) süsteemis olevatele pakenditele kantakse identifitseerimiseks embleem, mis sisaldub tooteetiketis või esineb turvakleebisena. See embleem on põhimõtteline näidis märgi kujundist (s.t EPP-l on üks märk, millel pandi summa on märgiti erinev, sõltuvalt konkreetse pakendi liigile kehtestatud tagatisraha suurusest).

 Möbiuse leht

 

Möbiuse leht: Valged nooled valgel taustal näitavad, et toode või toote pakend on taaskasutatavad (recyclable). Mustad nooled valgel taustal või valged nooled mustal taustal näitavad, et toode või pakend on valmistatud taaskasutatud materjalist (recycled).

       

 

Ohtlike jäätmete märgistus

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:

 • aegunud ravimid ja muud tervishoiujäätmed (nt. süstlad, ampullid);
 • päevavalgus- ja säästulambid;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
 • õlifiltrid, õli sis. puhastuskaltsud;
 • lahustid ja lahusti sis. värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
 • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
 • kodukeemia (nt pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
 • kasutatud patareid ja akud;
 • telerid, arvutid, monitorid ja mobiiltelefonid või muud patareisid ja akusid sisaldav elektroonika;
 • külmkapid terve jahutussüsteemiga.

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liigiti, muudest jäätmetest eraldi!

 

       

 

         
          
           
         
          
 

 

 

 

   

 

  Levinumad toidumärgised leiad Põllumajandusministeeriumi kodulehel.

Jäätmeteemaline perepäev

 

Tallinna veebileht

 

Prügihunt kummid

 

märgis 1